Make your own free website on Tripod.com

CINTAILAH ALAM SEKITAR

Kesan-kesan

Home
Kepentingan alam sekitar
Punca-punca
Kesan-kesan
Langkah-langkah mengatasi

Alam sekitar yang sedang mengalami kemusnahan telah membawa banyak kemudaratan kepada manusia dan hidupan tidak kira hidupan di darat ataupun di air. Antara kesan-kesannya adalah seperti berikut:-

  • Pencemaran udara dan jerebu
  • Fenomena hujan asid
  • Pencemaran bau
  • Pencemaran air
  • Kemusnahan hidupan akuatik
  • Peningkatan suhu sekitar/pemanasan setempat
  • Keracunan
  • Hakisan tanah dan banjir
  • Kesihatan terjejas
 

.........................